• „Mono arba Stereo: patirtys, emocijos, spalvos“

  Projekto tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems 14–29 metų amžiaus Pasvalio krašto jaunuoliams, padėti jiems ugdytis šiuolaikinėje visuomenėje būtinas kompetencijas ir įgūdžius, padėti jiems integruotis į visuomenės gyvenimą bei gyvenamąją aplinką.

  Skaityti daugiau...

 • „Renginių ciklas „Dienos ir naktys 2019: Lietuva ir pasaulis“

  Projekto tikslai:

  Sutelkti Pasvalio krašto bendruomenės narius bendrai kultūrinei, meninei, pažintinei ir kūrybinei veiklai, siekiant didinti jų aktyvumą, mažinant kultūrinę, socialinę ir informacinę atskirtį, stiprinti bibliotekos ir bendruomenės tarpusavio ryšį, kurti patrauklią kultūrinę aplinką Pasvalio krašto bendruomenės nariams.

  Skatinti bendruomeniškumo dvasią ir patriotiškumą, norą didžiuotis savo kraštu ir pasaulyje gyvenančiais lietuviais bei lietuvių kilmės asmenimis, kurie yra vienos Lietuvos dalis, jos stiprybės, vienybės, pažangos ir išlikimo garantas.

  Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 4670 Eur.

  LTK Logotipas1

 • „Lėlių teatro magija bibliotekoje“

  Projekto tikslai:

  Supažindinti tikslinę auditoriją su teatro menu, sudaryti palankias sąlygas jiems tapti tautos meninės kultūros dalimi, plėtotis jų doroviniam ir estetiniam jautrumui aplinkai, gamtai, žmogui, kultūrai, formuotis jų kritiniam mąstymui.

  Skaityti daugiau...

 • „Atradimai tau po kojomis“

  Projekto tikslas ugdyti bibliotekoje ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus bei specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunuolių bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius, tam panaudojant žaidimus ir inovatyvias kompiuterines technologijas.

  Skaityti daugiau...

 • „Tekančio laiko ženklai“

  Projekto tikslas: Lietuvių literatūros tyrinėtojos, kritikės, eseistės, kraštietės profesorės Vandos Zaborskaitės visapusiškas prisiminimas ir atminimo įamžinimas bei jai skirtos ekspozicijos Vaškų Kaimo Vandos Zaborskaitės bibliotekoje atnaujinimas.

  Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 8800 Eur.

  LTK Logotipas1

 • Projektas „Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas“

  Pasvalio rajono savivaldybė pradeda įgyvendinti projektą „Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas" (LLI-155 „Business bag") pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programą. Tai tarptautinis tęstinis projektas tarp Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir Bauskės savivaldybės (Latvija).

  Skaityti daugiau...