Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujos knygos / Ar androidai svajoja apie elektrines avis? Philip K. Dick

Nepriklausomos Lietuvos futbolo istorija (1918–1940). Algirdas Klimkevičius

nepriklausomos lietuvos futbolo

Pažinęs praeitį — sparčiau žengsi i ateiti.
Pirmasis Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona

Aktualumas. Futbolas - šalies politinio, socialinio, ekonominio gyvenimo, civilizacijos, tautos istorijos dalis. Ją žinoti - kiekvieno futbolo specialisto priedermė ir pareiga. Futbolo tėvų ir protėvių darbai, patirtis - ateities kartų mokykla. Iki šiol neturėjome nė vieno moksliškai pagrįsto futbolo istorinio leidinio. Daugumoje atkurtos nepriklausomos Lietuvos metais išleistų futbolo istorijos knygų dažniausiai užfiksuoti įvykiai ir darbai, statistiniai duomenys, pasigendama analizės - vertinimų, nepanaudotų galimybių, priežasčių ir kt. atskleidimo, todėl ir nežinome, kodėl taip, o ne kitaip, gerai ar blogai, gal buvo galima pasiekti daugiau. Išnagrinėję literatūrinę medžiagą, liečiančią futbolo raidą nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940), matome, kad dauguma svarbių darbų paliečia tik statistinius duomenis, tam tikrus epizodus. Nėra vientiso, išsamaus tyrimo medžiagos, paremtos faktine medžiaga, moksliniais darbais, todėl aktualu parengti ir išleisti monografiją, pateikiant išsamią medžiagą apie futbolo raidą nepriklausomoje Lietuvoje.

Darbo tikslas - ištirti futbolo atėjimo į Lietuvą aplinkybes ir jo raidą nepriklausomybės metais (1918-1940).

Uždaviniai: 1. Išnagrinėti futbolo raidą senovėje, šiuolaikinio futbolo atsiradimo pirmuosius žingsnius Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje, kaimyninėse šalyse. 2. Ištirti ir įvertinti Pirmojo pasaulinio karo padarinius futbolo raidai. 3. Apžvelgti futbolo pirmuosius žingsnius besikuriančioje laisvoje Lietuvoje. 4. Atskleisti tikruosius veiksnius, sąlygojusius futbolo raidą tarpukario Lietuvoje, pateikti faktinę medžiagą apie svarbius įvykius, atspindinčius futbolo pasiekimus Lietuvoje ir už jos ribų. 5. Ištirti ir įvertinti pagrindinių futbolo komponentų raidą ir reikšmę. 6. Atskleisti futbolo valstybinės rinktinės formavimo pagrindus, treniruočių turinį, principus, metodus, dalyvavimo tarptautinėse varžybose sėkmės ir nesėkmių priežastis.

Daugiau naujų knygų