Pereiti prie turinio Į pradžią / Mariaus Katiliškio skaitymai / 2012 m. Šešioliktieji Mariaus Katiliškio skaitymai

2008 m. Mariaus Katiliškio skaitymai

2008-ųjų Mariaus Katiliškio skaitymuose dar kartą prisiminta apie rašytojo pasitraukimą iš Lietuvos. Praėjus dvidešimčiai metų po šių įvykių rašytojas, jau gyvendamas JAV, rašo romaną „Išėjusiems negrįžti“, kuriame remdamasis savo atsiminimai ir tų laikų dienoraščio užrašais, pasakoja apie dvejojančio ir sąžinės graužaties slegiamo žmogaus kelionę per karo nuniokotą kraštą. Šis Mariaus Katiliškio kūrinys neretai lyginamas su Balio Sruogos „Dievų mišku“ kaip vienas geriausių lietuvių romanų apie II pasaulinį karą. Nors rašytojas rašo apie tikrus išgyvenimus ir įvykius, visgi savo kūrinį vadina romanu ir įžanginiame žodyje perspėja skaitytoją, kad tas neieškotų dokumentinių aprašymų. Kaip glaudžiai romane persipynusi realybė ir autoriaus kūrybinė vaizduotė? Apie tai kalbėjo Mariaus Katiliškio skaitymuose dalyvavęs Vytauto Didžiojo universiteto literatūros ir teatrologijos profesorius Bronius Vaškelis: jis – tiesioginis tų įvykių liudytojas, kartu su būsimu rašytoju iš Lietuvos keliavęs iki Danijos pasienio.

Skaitymuose prisimintas artimiausias Mariui Katiliškiui žmogus ir po rašytojo mirties tebesirūpinantis jo kūrybos populiarinimu bei atminties išsaugojimu: tai rašytojo žmona Zinaida Nagytė-Katiliškienė, kitaip – poetė Liūnė Sutema. Plačiau apie poetės gyvenimą ir kūrybą, apie ją ir Marių Katiliškį jungiančius saitus pasakojo Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotoja Virginija Paplauskienė. Muziejininkė ne kartą lankėsi Čikagos v-jos Lemonto miestelyje, kur paties rašytojo statytame name gyvena Liūnė Sutema. Iš ten į muziejų atsivežė poetės dovanotų rankraščių, nuotraukų, Mariaus Katiliškio laiškų. Skaitymų dalyviai turėjo progos šiuos dokumentus apžiūrėti skaitmeniniu pavidalu, o taip pat pasiklausyti įrašyto Liūnės Sutemos balso, deklamuojančio eiles iš rinktinės „Tebūnie“. Už šią rinktinę poetė apdovanota 2007-ųjų Nacionalinė kultūros ir meno premija.

Tradiciškai per Mariaus Katiliškio skaitymus piniginėmis Bibliotekos premijomis ir rėmėjų įsteigtais prizais apdovanojami specialios komisijos atrinkti geriausi jaunieji kūrėjai. Kasmet bibliotekos skelbiamam konkursui savo kūrinius gali siųsti mokiniai ir studentai iš Panevėžio ir Šiaulių apskričių.

Nuotraukos