Pereiti prie turinio Į pradžią / Mariaus Katiliškio skaitymai / 2009 m. Mariaus Katiliškio skaitymai

2009 m. Mariaus Katiliškio skaitymai

Šiemetiniuose – jau tryliktuosiuose – Mariaus Katiliškio skaitymuose, rugsėjo 18 d. vykusiuose Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, prisiminta, kokį įspaudą Pasvalio krašte paliko keturis metus per II pasaulinį karą čia dirbęs ir kūręs vienas iškiliausių lietuvių literatūros prozininkų. Jo vardu penkiolika metų besivadinanti biblioteka, Atminimo lenta prie buvusio viešosios valstybinės bibliotekos pastato Vilniaus gatvėje, Atminimo kambarys, kurio gyvybę palaiko bičiulystės ryšiai su rašytojo žmona Liūne Sutema, Bibliotekos premija, skiriama kasmet Panevėžio ir Šiaulių apskričių mokiniams ir studentams už geriausius rašinius Mariaus Katiliškio kūrybos tematika ir originaliąją kūrybą, kasmetiniai Mariaus Katiliškio skaitymai, kelionės jo gimtaisiais Lietuvoje pramintais keliais, ryšiai su rašytojo giminaičiais ir literatais... – tai vis atminties ramsčiai, iš praeities į dabartį iškeliantys ir Pasvalio miestui grąžinantys ryškų pėdsaką krašto kultūros istorijoje palikusį rašytoją, sakė bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė.

„Gerbiu pasvaliečius už tai, kad jie saugo Mariaus Katiliškio atminimą“, kalbėjo rašytojo sūnėnas, Žagarėje gyvenantis žurnalistas Vytautas Vaitkus, atvykęs į renginį kartu su broliu Benediktu. Skaitymuose jis pristatė knygą apie Vaitkų giminę – „Vaitkai, Vaitkaičiai, Vaitkevičiai“, kurią parengė ir išleido kartu su žmona Romualda Vaitkiene. Pagal bažnytinėse knygose ir valstybiniuose archyvuose rastus dokumentus, jiems pavyko atsekti plačios Vaitkų giminės istoriją iki 17 amžiaus pradžios, tačiau šiai giminei jie priskirtų ir 16 amžiuje gyvenusį pirmosios lietuviškos knygos autorių – Martyną Mažvydą Vaitkūną („Juk Vaitkūnas reiškia ne ką kitą kaip tik Vaitkaus sūnų“, sakė Vytautas Vaitkus). Iš Vaitkų giminės pasirodo besąs ir JAV gimęs lietuvių kilmės lakūnas Feliksas Vaitkus, laikomas antruoju lietuviu po Dariaus ir Girėno 1935 metais lėktuvu „Lituanica II“ perskridusiu Atlantą.

Į Mariaus Katiliškio skaitymus ateina nemažai jaunimo – per juos tradiciškai piniginėmis premijomis ir paskatinamaisiais prizais apdovanojami Bibliotekos premijos konkursui rašto darbus atsiuntę geriausi jaunieji kūrėjai. Šiemet Bibliotekos premijos konkursą rėmė UAB „Šviesa“, VšĮ „Vileišių kolegija“, rašytojas Mykolas Karčiauskas, žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija, Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus vedėja Stasė Šeštakauskaitė, JAV lietuvė Ritonė Tonkūnaitė-Rudaitienė, Pasvalio krašto literatų klubas „Užuovėja“. Konkurse skiriamos premijos už geriausius prozos, poezijos, eseistikos apie Mariaus Katiliškio kūrybą arba publicistikos kūrinius. Šiemet konkursui savo darbus atsiuntė dvidešimt jaunųjų kūrėjų – moksleivių ir studentų – iš Pasvalio, Joniškėlio ir Joniškio rajono Gruzdžių miestelio. Geriausiu iš rašinių ir publicistikos darbų pripažintas Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vidurinės mokyklos dvyliktoko Lino Jonušausko publicistinis rašinys „Teismas“. Matematiniu mąstymu pasižymintis, labiau mokslinę ir istorinę nei grožinę literatūrą mėgstantis jaunuolis savo rašinyje svarsto, kokios yra jaunimo neskaitymo priežastys – čia jis įžvelgia žiniasklaidos, šeimos ir net mokyklos kaltę. „Teismas“ pasirodė vertesnis pirmosios vietos nei rašto darbai apie Mariaus Katiliškio kūrybą, nes, kaip pastebėjo vertinimo komisijos narė mokytoja lituanistė Laima Vaitkevičienė, rašiniuose pateikiamas pernelyg „nuglostytas“ Katiliškis – papročiai, darbai, praeitis, gamta. O juk jis buvo kietas, ūmaus būdo vyras, ir jo kūriniuose to kietumo, aštrumo netrūksta. Antroji ir trečioji vietos už rašinius padalintos keturiems Pasvalio gimnazistams: seserims Živilei ir Dovilei Kurauskaitėms bei Egidijai Mačiulytei ir Audriui Kaminskui.

Pirmoji vieta už poeziją atiteko Vilniaus universitete lietuvių filologiją studijuojančiam Tomui Taškauskui. Jis jau šeštą kartą tampa Bibliotekos premijos konkurso laureatu, o pernai metais pasirodė leidyklos „Versus Aureus“ išleista debiutinė jo eilėraščių rinktinė „Audrapaukščio monologas“, sulaukusi palankių vertinimų iš literatūrologų ir poetų. Vertinimo komisijai taip pat patiko pasvalietės gimnazistės Gertrūdos Stangvilaitės poezija, išsiskirianti gyvenimo teigimu, paliko įspūdį Gruzdžių gimnazijos mokinės Gretos Gelžinytės nuoširdūs eilėraščiai. Abiems merginoms paskirta po antrą ir trečią vietas.

Šiemet konkursui pateikta daug originaliosios prozos kūrinių. Geriausiu iš jų pripažinta buvusio Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos auklėtinio, dabar jau Vilniuje gyvenančio Egidijaus Pupelio apysaka „Stiklinių akių pasaulyje“. Pankų pasaulėžiūra persiėmęs, gitara grojantis ir dainas kuriantis, „bytniko“ Džeko Keruako kūryba besižavintis jaunuolis rašo iš savo gyvenimiškos patirties. Savitas stilius, aktuali tematika, puikiai atskleistas paribių ir jauno žmogaus maišto pasaulis – tokiais žodžiais jo kūrybą apibūdino komisijos nariai. Antroji vieta ir specialusis Stasės Šeštakauskaitės įsteigtas prizas atiteko pasvalietei gimnazistei Kristinai Varžinskaitei, pasirinkusiai retą žanrą – poetinę dramą. Savo pjesėse, kurias atsiuntė konkursui, mergina svarsto apie gyvenimą ir mirtį, meilę, draugystę, viltį. Savo ateities su literatūra ji nesieja, tačiau labai mėgsta skaityti, ypač lietuvių rašytojus, o rašymas jai yra įdomus užsiėmimas, padedantis suprasti pasaulį ir susigaudyti savyje. Trečioji vieta – už sakmiškas pasakas – atiteko Klaipėdoje studijuojančiai Rasai Varžinskaitei, jau trečią kartą tampančiai Bibliotekos premijos laureate.

Skaitymuose skambėjo Mariaus Katiliškio kūryba ir lietuvių folklorinė muzika. Ištraukas iš novelių romano „Užuovėja“ ir romano „Miškais ateina ruduo“ skaitė Pasvalio Petro Viliešio gimnazijos ir Joniškėlio Petkevičaitės-Bitės mokyklos skaitovai; lietuvių liaudies sutartines ir dainas traukė, skudutavo, kankliavo, basedela, būgnu ir armonika pritardami liaudiškus maršus trenkė Linos ir Alberto Bartašių suburtas Pasvalio krašto vaikų folkloro ansamblis.

Šių metų Bibliotekos premijos laureatų kūrinius galima paskaityti atėjus į Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką – kartu su visais ankstesniųjų metų Bibliotekos premijomis apdovanotais darbais jie saugomi Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje.

Nuotraukos